Priser

FÖRETAG/FÖRENINGAR

 

Betalning av räkning 75 SEK

Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto

Företag: Maxgräns 50 000 SEK/25 dagar, varav 20 000 SEK kontant.
Föreningar med organisationsnummer: 20 000 SEK/25 dagar, kort eller kontant.
Föreningar utan organisationsnummer: 15 000 SEK/25 dagar, kort eller kontant.

 

Inlösen av Värdeavi 49 SEK

Inlösen av Värdeavi från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna
Föreningskunder har ej möjlighet att använda denna tjänst. Inlösen kan ske av behörig firmatecknare som skall ha en godkänd svensk ID-handling.

 

Kontoinsättning 75 SEK

Insättning till valfria svenska bankkonton
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot som finns i butiken.
Företag:
Maxgräns: 10 000 SEK/7 dagar.
Förening med org.nr/förening utan org.nr:
Maxgräns: 10 000 SEK/25 dagar.
Vid insättning av belopp till bankkonto från inlöst Värdeavi lämnas 10 SEK rabatt.
Maxgräns för insättning/tillfälle är 99 000 SEK.

 

Uttag 0 SEK

Uttag av kontanter med kontokort (VISA, Master Card, Maestro)
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter.
Minsta uttagsbelopp: 100 SEK/uttag
Högsta uttagsbelopp: 2 000 SEK/uttag

 

Uppräkning av sedlar vid inbetalning

Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster, exkl. MoneyGram, vid samma tillfälle överstiger 4 000 SEK tar butiken ut en avgift för uppräkning av sedlar enligt följande intervall:

 

Uppräknat belopp med pris:

4 001 – 5 000 SEK: 20 SEK
5 001 – 10 000 SEK: 40 SEK
10 001 – 20 000 SEK: 80 SEK
20 001 – 30 000 SEK: 120 SEK
30 001 – 40 000 SEK: 160 SEK

PRIVATPERSONER

 

Betalning av räkning 75 SEK

Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto
Kund som är folkbokförd i Sverige och har svenskt ID: Maxgräns 20 000 SEK/25 dagar, varav 10 000 SEK kontant. Kund som ej är folkbokförd i Sverige: Maxgräns 10 000 SEK/25 dagar.

 

Inlösen av Värdeavi 49 SEK

Inlösen av värdeavi från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank
och Sparbankerna
För denna tjänst krävs att kunden har en godkänd svensk ID handling.

 

Kontoinsättning 75 SEK

Insättning till valfria svenska bankkonton
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot som finns i butiken. Kund som är folkbokförd i Sverige och har svenskt ID: Maxgräns 20 000 SEK/25 dagar, varav 10 000 SEK kontant. Kund som ej är folkbokförd i Sverige: Maxgräns 10 000 SEK/25 dagar.
Vid insättning av belopp till bankkonto från inlöst Värdeavi lämnas 10 SEK rabatt. Maxgräns för insättning/tillfälle är 99 000 SEK.

 

Uttag 0 SEK

Uttag av kontanter med kontokort (VISA, Master Card, Maestro)
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter.
Minsta uttagsbelopp: 100 SEK/uttag
Högsta uttagsbelopp: 2 000 SEK/uttag

 

Beställning av resevaluta

Aktuell dagskurs finns i din butik och på unimon.se

För denna tjänst krävs att kund är folkbokförd i Sverige och har svenskt ID. Beställning max 20 000 SEK/25 dagar, varav 10 000 SEK kontant. Minsta beställning 1 000 SEK.
Postens avgift för REK tillkommer med 69 SEK för beställning över 2 000 SEK. För beställningar upp till 2 000 SEK tas full avgift för REK ut om 78 SEK.

 

Uppräkning av sedlar vid inbetalning

Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster, exkl.
MoneyGram, vid samma tillfälle överstiger 4 000 SEK tar butiken ut
en avgift för uppräkning av sedlar enligt följande intervall:

 

Uppräknat belopp med pris:
4 001 – 5 000 SEK: 20 SEK
5 001 – 10 000 SEK: 40 SEK
10 001 – 20 000 SEK: 80 SEK
20 001 – 30 000 SEK: 120 SEK
30 001 – 40 000 SEK: 160 SEK

Att anlita Kassagirots tjänster – Allmänna villkor

Kassagirot är en betalningsförmedlingstjänst för såväl fysiska som juridiska personer (nedan Kunder). Tjänsten tillhandahålls av ClearOn AB i samarbete med butiker som är anslutna till Kassagirot. Anslutna butiker utgör Kassagirotombud för ClearOn.


Kassagirot erbjuder:

  • Betalning av räkning och fakturor
  • Insättning på svenska bankkonton
  • Inlösen av Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Privatpersoner har också möjlighet att:

  • Beställa resevaluta
  • Skicka och ta emot pengar via MoneyGram
  • Göra kortuttag

Som Kund måste du alltid kunna uppvisa giltig ID-handling när du vill göra ett ärende i Kassagirot. Betalning kan ske med kontanter, svenska bankkort eller Värdeavier.

Värdeavier som är utställda till företag kan du lösa in hos våra ombud för Kassagirot under förutsättning att du är firmatecknare. Övriga kunder som t ex fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor. 

Inlösen via bud av Värdeavi från Bankgirot och PlusGirot är möjligt. Bud ska visa upp både sin egen och betalningsmottagarens godkända svenska legitimation. Värdeavier utställda på företag kan aldrig lösas in via bud. 

Insättning till konto i valfri svensk bank är begränsat till 10 000 kronor inom en 25-dagars period räknat från dagen efter insättning.

Betalningsmottagare får pengarna normalt inom två bankdagar efter den dag då ärendet utfördes, under förutsättning att de uppgifter som registrerats i Kassagirot är korrekta och att det registrerade mottagarkontot inte har några begränsningar för insättningar.

Dataskyddsförordningen
Vid användandet av våra tjänster godkänner du som kund att ClearOn behandlar de personuppgifter du lämnar i enlighet med gällande regelverk. Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter här.

 

Läs mer om villkor för privatpersoner, klicka här!

Läs mer om villkor för företag och föreningar, klicka här!

Sök närmaste butik med Kassagirot, klicka här!

Ansök om att bli företags- föreningskund, klicka här!