Priser

FÖRETAG/FÖRENINGAR

Betalning av räkning
Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto: 59 kr.
Maxgräns företag: 100 000 kr/25 dagar. Varav 50 000 kr kontant,
föreningar utan organisationsnummer: 80 000 kr/25 dagar. Varav
40 000 kr kontant.

Inlösen av Värdeavi
Inlösen av utbetalning från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och
Sparbankerna: 40 kr.
Föreningskunder kan ej lösa in Värdeavier.

Kontoinsättning
Insättning till valfria svenska bankkonton: 59 kr.
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot,
som finns i butiken.
Maxgräns 30 000 kr/7 dagar. Varav 10 000 kr kontant.

Uttag
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter: 0 kr.
Min 100 kr/uttag, max 2 000 kr/uttag.

Uppräkning av sedlar vid inbetalning
Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster vid samma
tillfälle överstiger 4 000 kr tar butiken ut en avgift för uppräkning
av sedlar enligt följande intervall:

Uppräknat belopp med pris:
4 001 – 5 000, 20 kr
5 001 – 10 000, 40 kr
10 001 – 20 000, 80 kr
20 001 – 30 000, 120 kr
30 001 – 45 000, 160 kr
45 001 – 75 000, 200 kr

PRIVATPERSONER

Betalning av räkning
Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto: 59 kr.
Maxgräns: 60 000 kr/25 dagar, varav 30 000 kr kontant.

Inlösen av Värdeavi
Inlösen av utbetalning från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank
och Sparbankerna: 40 kr.

Kontoinsättning
Insättning till valfria svenska bankkonton: 59 kr.
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot,
som finns i butiken.
Maxgräns: 30 000 kr/7 dagar, varav 10 000 kr kontant.

Uttag
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter: 0 kr.
Min 100 kr/uttag, max 2 000 kr/uttag.

Beställning av resevaluta
Aktuell dagskurs finns i din butik och på unimon.se.
Rabatterad kostnad för Postens Rek tillkommer med 35 SEK oavsett antal REK, gäller beställd valuta över 2 000 SEK.(1 000 - 2 000 kostar 76 SEK)
Maxgräns: 20 000 SEK/7 dagar. Minsta beställning: 1 000 SEK.

Uppräkning av sedlar vid inbetalning
Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster, exkl.
MoneyGram, vid samma tillfälle överstiger 4 000 kr tar butiken ut
en avgift för uppräkning av sedlar enligt följande intervall:

Uppräknat belopp med pris:
4 001 – 5 000, 20 kr
5 001 – 10 000, 40 kr
10 001 – 20 000, 80 kr
20 001 – 30 000, 120 kr
30 001 – 45 000, 160 kr
45 001 – 75 000, 200 kr

Att anlita Kassagirots tjänster – Allmänna villkor

Kassagirot är en betalningsförmedlingstjänst för såväl fysiska som juridiska personer (nedan Kunder). Tjänsten tillhandahålls av ClearOn AB i samarbete med butiker som är anslutna till Kassagirot. Anslutna butiker utgör Kassagirotombud för ClearOn.

Kassagirot erbjuder:

  • Betalning av räkning och fakturor
  • Insättning på svenska bankkonton
  • Inlösen av Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Privatpersoner har också möjlighet att:

  • Beställa resevaluta
  • Skicka och ta emot pengar via MoneyGram
  • Göra kortuttag

Som Kund måste du alltid kunna uppvisa giltig ID-handling när du vill göra ett ärende i Kassagirot. Betalning kan ske med kontanter, svenska bankkort eller Värdeavier.

Värdeavier som är utställda till företag kan du lösa in hos våra ombud för Kassagirot under förutsättning att du är firmatecknare. Övriga kunder som t ex fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor. 

Inlösen via bud av Värdeavi från Bankgirot och PlusGirot är möjligt. Bud ska visa upp både sin egen och betalningsmottagarens godkända svenska legitimation. Värdeavier utställda på företag kan aldrig lösas in via bud. 

Insättning till konto i valfri svensk bank är begränsat till 10 000 kronor inom en 7-dagars period räknat från dagen efter insättning.

Betalningsmottagare får pengarna normalt inom två bankdagar efter den dag då ärendet utfördes, under förutsättning att de uppgifter som registrerats i Kassagirot är korrekta och att det registrerade mottagarkontot inte har några begränsningar för insättningar.

Dataskyddsförordningen
Vid användandet av våra tjänster godkänner du som kund att ClearOn behandlar de personuppgifter du lämnar i enlighet med gällande regelverk. Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter här.

 

Läs mer om villkor för privatpersoner, klicka här!

Läs mer om villkor för företag och föreningar, klicka här!

Sök närmaste butik med Kassagirot, klicka här!

Ansök om att bli företags- föreningskund, klicka här!