En tjänst från ClearOn.

Priser

Priser

FÖRETAG/FÖRENINGAR

 

Betalning av räkning 75 SEK

Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto

Företag: Maxgräns 50 000 SEK/25 dagar, varav 20 000 SEK kontant.
Föreningar med organisationsnummer: 20 000 SEK/25 dagar, kort eller kontant.
Föreningar utan organisationsnummer: 15 000 SEK/25 dagar, kort eller kontant.

 

Inlösen av Värdeavi 49 SEK

Inlösen av Värdeavi från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna
Föreningskunder har ej möjlighet att använda denna tjänst. Inlösen kan ske av behörig firmatecknare som skall ha en godkänd svensk ID-handling.

 

Kontoinsättning 75 SEK

Insättning till valfria svenska bankkonton
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot som finns i butiken.
Företag:
 Maxgräns: 10 000 SEK/7 dagar.
Förening med org.nr/förening utan org.nr: 
Maxgräns: 10 000 SEK/25 dagar.
Vid insättning av belopp till bankkonto från inlöst Värdeavi lämnas 10 SEK rabatt.
Maxgräns för insättning/tillfälle är 99 000 SEK.

 

Uttag 0 SEK

Uttag av kontanter med kontokort (VISA, Master Card, Maestro)
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter.
Minsta uttagsbelopp: 100 SEK/uttag
Högsta uttagsbelopp: 2 000 SEK/uttag

 

Uppräkning av sedlar vid inbetalning

Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster, exkl. MoneyGram, vid samma tillfälle överstiger 4 000 SEK tar butiken ut en avgift för uppräkning av sedlar enligt följande intervall:

 

Uppräknat belopp med pris:

4 001 – 5 000 SEK: 20 SEK
5 001 – 10 000 SEK: 40 SEK
10 001 – 20 000 SEK: 80 SEK
20 001 – 30 000 SEK: 120 SEK
30 001 – 40 000 SEK: 160 SEK

PRIVATPERSONER

 

Betalning av räkning 75 SEK

Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto
Kund som är folkbokförd i Sverige och har svenskt ID: Maxgräns 20 000 SEK/25 dagar, varav 10 000 SEK kontant. Kund som ej är folkbokförd i Sverige: Maxgräns 10 000 SEK/25 dagar.

 

Inlösen av Värdeavi 49 SEK

Inlösen av värdeavi från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank
och Sparbankerna
För denna tjänst krävs att kunden har en godkänd svensk ID handling.

 

Kontoinsättning 75 SEK

Insättning till valfria svenska bankkonton
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot som finns i butiken. Kund som är folkbokförd i Sverige och har svenskt ID: Maxgräns 20 000 SEK/25 dagar, varav 10 000 SEK kontant. Kund som ej är folkbokförd i Sverige: Maxgräns 10 000 SEK/25 dagar.
Vid insättning av belopp till bankkonto från inlöst Värdeavi lämnas 10 SEK rabatt. Maxgräns för insättning/tillfälle är 99 000 SEK.

 

Uttag 0 SEK

Uttag av kontanter med kontokort (VISA, Master Card, Maestro)
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter.
Minsta uttagsbelopp: 100 SEK/uttag
Högsta uttagsbelopp: 2 000 SEK/uttag

 

Uppräkning av sedlar vid inbetalning

Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster, exkl.
MoneyGram, vid samma tillfälle överstiger 4 000 SEK tar butiken ut en avgift för uppräkning av sedlar enligt följande intervall:

 

Uppräknat belopp med pris:
4 001 – 5 000 SEK: 20 SEK
5 001 – 10 000 SEK: 40 SEK
10 001 – 20 000 SEK: 80 SEK
20 001 – 30 000 SEK: 120 SEK
30 001 – 40 000 SEK: 160 SEK