Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Vi erbjuder privatpersoner och företag att lösa in Värdeavier i de flesta butiker som tillhör kedjor presenterade längre ned på sidan, i hela landet, veckans alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00. 

 

Generella villkor 

  • Som kund måste du alltid kunna uppvisa giltig svensk ID-handling.
  • Pengarna kan hämtas ut i mån av butikens tillgång på kontanter.
  • Värdeavin kan användas som betalningsmedel.
  • Företag hänvisas till Kassagirot ombud för inlösen av Värdeavi.
  • För att lösa in Värdeavier utställda till företag behöver du vara firmatecknare. 
  • För föreningar hänvisar vi till bank.
  • Fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor.
  • Bud för privatpersoner skall kunna visa upp både sin egen och betalningsmottagarens legitimation. OBS! Värdeavi från Swedbank kan inte lösas in via bud. Bud för företagskunder är inte tillåtet.

 

Inlösen kan ske i någon av följande kedjor

                    Giroblanketter

ANSÖK NU
ANSÖK NU
ANSÖK NU