En tjänst från ClearOn.

KASSAGIROTS BETALTJÄNSTER AVVECKLADES 1 SEPTEMBER!

31 augusti var sista dagen då du kunde betala räkningar, göra kontoinsättningar, sätta in dagskassa och göra kontantuttag.
Vi tackar för förtroendet vi haft att genomföra dina betalningar och hänvisar dig att kontakta en bank för
rådgivning hur du skall hantera dina betalningar i framtiden.

Du kan också kontakta Länsstyrelsen för generella synpunkter om betaltjänster. Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att bevaka hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i Sverige.

 

Mot bakgrund av den uppmärksamhet som ClearOns beslut att avveckla sin tillståndspliktiga betaltjänstverksamhet har fått i media, vill vi här göra ett förtydligande avseende den information som spridits.

 

ClearOn är ett privat bolag vars verksamhet bedrivs på rent affärsmässiga villkor precis som de flesta företag. ClearOn erhåller inga statliga subventioner för att bedriva sin betaltjänst verksamhet, en felaktighet som tyvärr spridit sig i media. Däremot finns det butiker på drygt 20 platser i landet som fått bidrag från Länsstyrelsen för att kunna erbjuda grundläggande betaltjänster. Dessa butiker återfinns på platser där det inte finns marknadsmässiga förutsättningar att nå lönsamhet och ges efter prövning av Länsstyrelsen. Dessa bidrag går direkt till respektive butik och inte till Clearon och de finansierar butikernas möjlighet att kunna erbjuda ClearOns betaltjänster i Kassagirot till sina kunder, och då som ombud för ClearOn. Totalt har ClearOn 150 betaltjänstombud varav 20 erhåller bidrag från Länsstyrelsen

Svara på kundkännedomsfrågor – gäller dig som använder MoneyGram tjänsten.

Enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) måste vi ha god kännedom om alla våra kunder. Har du fått information om att besvara frågor om kundkännedom måste detta göras för att du fortsatt ska kunna använda Kassagirots tjänster. Svara på frågorna genom att gå in på webbsidan eller skriv ut frågorna HÄR och skicka till ClearOn.