Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna

Vi erbjuder privatpersoner och företag att lösa in Värdeavier i de flesta butiker som tillhör kedjor presenterade längre ned på sidan, i hela landet, veckans alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00. 

 

En Värdeavi är en utbetalning som skickas ut på uppdrag av ett företag. Dessa ställs ut av PlusGirot, Bankgirot eller Swedbank/Sparbanken.

Giroblanketter

 

Hitta din närmaste butik som löser in Värdeavin genom att klicka här.
Inlösen kan ske i någon av följande kedjor:

Generella villkor 

 • Som kund måste du alltid kunna uppvisa giltig svensk ID-handling.
 • Pengarna kan hämtas ut i mån av butikens tillgång på kontanter.
 • Värdeavin kan användas som betalningsmedel.
 • Företag hänvisas till Kassagirot ombud för inlösen av Värdeavi.
 • För att lösa in Värdeavier utställda till företag behöver du vara firmatecknare. 
 • För föreningar hänvisar vi till bank.
 • Fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor.
 • Bud för privatpersoner skall kunna visa upp både sin egen och betalningsmottagarens legitimation. OBS! Värdeavi från Swedbank kan inte lösas in via bud. Bud för företagskunder är inte tillåtet.
 • Om datumet har passerat/gått ut eller om du har andra frågor som gäller din Värdeavi skall du kontakta utställaren. Vem utställaren är står i texten på brevet till Värdeavin. Om du inte vet vem utställaren är kontakta den som ställt ut Värdeavin:

  PlusGirot tel: 0771-22 44 88 eller 
  Bankgirot tel: 08-725 60 00 
 • Är din Värdeavi utskickad av Swedbank/Sparbanken behöver du uppsöka ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.