Så här enkelt blir du företags- eller föreningskund

Kassagirot erbjuder företag och föreningar anpassade betaltjänster. De tjänster som finns tillgängliga för företag är räkningsbetalningar, kontoinsättningar och inlösen av Värdeavier. De tjänster som finns tillgängliga för föreningar är räkningsbetalningar och kontoinsättningar.

 

Fördelar med tjänsterna

 • Du får tillgång till de vanligaste betaltjänsterna
 • Vi erbjuder generösa öppettider och personlig service
 • Du har möjlighet att betala med kontanter
 • Som registrerad företags- och föreningskund kan du sätta in dagskassor

 

Vill du bli ombud för Kassagirot på din ort, klicka på länken här och påbörja din ansökan

Vill du bli företags- eller föreningskund, fyll i anmälningsformuläret nedan. 

Behöver ni ändra behöriga personer, skriv ut ändringsblankett här.

Villkor

 • För våra betaltjänster gäller olika beloppsnivåer beroende på betalningsmedel. För aktuella beloppsnivåer, kundvillkor och priser för våra tjänster fråga din butik eller läs under Prislista.
 • För att du som företags- eller föreningskund ska kunna använda Kassagirots betaltjänster, måste du vara registrerad hos ClearOn som företagskund samt måste vi känna till dig och din verksamhet. Det sistnämnda kallas grundläggande kundkännedom och förkortas KYC (Know Your Customer). Regelverket för betaltjänster beslutas av EU och medlemsländernas regeringar. Syftet med reglerna är att motverka penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.
 • För insättning av dagskassor måste ett separat trepartsavtal tecknas. Det är varje enskilt ombud för Kassagirot som själv avgör om de tar emot dagskassor eller inte. Fråga därför ditt ombud för Kassagirot om de kan ta emot dina dagskassor.
 1. Fyll i ansökan nedan alternativt fråga i din butik om ansökningshandlingar
 2. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter för att kunna slutföra din ansökan på nätet.
 3. När du är klar, skriv ut din ansökan och komplettera med Registreringsbevis för företag/förening (får inte vara äldre än 3 månader). Förening utan organisationsnummer bifogar det senaste mötesprotokollet.
 4. Bifoga kopia på giltig ID-handling för behörig/a firmatecknare. Tänk på att ID-handlingarna måste bevittnas av en annan person än dig. Obs! Skriv under din ansökan med bläckpenna.
 5. När vi har fått en komplett ansökan, tar det ca 7 dagar innan du får ett välkomstbrev och kan början använda tjänsterna.

Behandling av samtliga angivna personuppgifter är nödvändig för att fullgöra denna avtalsansökan samt för att uppnå nödvändig kundkännedom.

Gör din ansökan här

* Obligatoriska fält