Så här enkelt blir du företags- eller föreningskund

Kassagirot erbjuder företag och föreningar anpassade betaltjänster. De tjänster som finns tillgängliga för företag är räkningsbetalningar, kontoinsättningar och inlösen av Värdeavier. De tjänster som finns tillgängliga för föreningar är räkningsbetalningar och kontoinsättningar.

 

Fördelar med tjänsterna

 • Du får tillgång till de vanligaste betaltjänsterna
 • Vi erbjuder generösa öppettider och personlig service
 • Du har möjlighet att betala med kontanter

Villkor

 • För våra betaltjänster gäller olika beloppsnivåer beroende på betalningsmedel. För aktuella beloppsnivåer, kundvillkor och priser för våra tjänster fråga din butik eller läs under Prislista.
 • För att du som företags- eller föreningskund ska kunna använda Kassagirots betaltjänster, måste du vara registrerad hos ClearOn som företagskund samt måste vi känna till dig och din verksamhet. Det sistnämnda kallas grundläggande kundkännedom och förkortas KYC (Know Your Customer). 
  Regelverket för betaltjänster beslutas av EU och medlemsländernas regeringar. Syftet med reglerna är att motverka penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.

 

 1. Fyll i intresseanmälan nedan alternativt fråga i din butik om ansökningshandlingar.
 2. Inom några dagar får du ansökningsblanketten skickad per mejl till den mejladress som du angett i intresseanmälan.
 3. Fyll i ansökan med tillhörande kundkännedomsblankett så utförligt som möjligt och skriv under handlingen med bläckpenna. Var god texta tydligt!
 4. Bifoga registreringsbevis för företaget/föreningen som inte är äldre än tre månader. I det fall föreningen inte är registrerad behöver protokoll från senaste årsstämman bifogas.
 5. Bifoga kopia på giltig ID-handling för behörig/a firmatecknare. Tänk på att ID-handlingarna måste bevittnas av en annan person än du själv.
 6. När vi mottagit den fullständiga ansökan tar det ungefär 7 dagar innan du får ett välkomstbrev och kan börja använda tjänsterna. Observera att inkompletta ansökningar kommer att avslås. Det är därför viktigt att du fyller i samtliga uppgifter och bifogar de dokument som efterfrågas.

Behandling av samtliga angivna personuppgifter är nödvändig för att fullgöra denna avtalsansökan samt för att uppnå nödvändig kundkännedom.

Gör din ansökan här

* Obligatoriska fält