Så här enkelt blir du företags- eller föreningskund

Kassagirot erbjuder företag och föreningar anpassade betaltjänster. De tjänster som finns tillgängliga för företag är räkningsbetalningar, kontoinsättningar och inlösen av Värdeavier. De tjänster som finns tillgängliga för föreningar är räkningsbetalningar och kontoinsättningar.

 

Fördelar med tjänsterna

 • Du får tillgång till de vanligaste betaltjänsterna
 • Vi erbjuder generösa öppettider och personlig service
 • Du har möjlighet att betala med kontanter

Villkor

 • För våra betaltjänster gäller olika beloppsnivåer beroende på betalningsmedel. För aktuella beloppsnivåer, kundvillkor och priser för våra tjänster fråga din butik eller läs under Prislista.
 • För att du som företags- eller föreningskund ska kunna använda Kassagirots betaltjänster, måste du vara registrerad hos ClearOn som företagskund samt måste vi känna till dig och din verksamhet. Det sistnämnda kallas grundläggande kundkännedom och förkortas KYC (Know Your Customer). 
  Regelverket för betaltjänster beslutas av EU och medlemsländernas regeringar. Syftet med reglerna är att motverka penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.

 

 1. Fyll i ansökan nedan alternativt fråga i din butik om ansökningshandlingar
 2. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter för att kunna slutföra din ansökan på nätet.
 3. När du är klar, skriv ut din ansökan och komplettera med Registreringsbevis för företag/förening (får inte vara äldre än 3 månader). Förening utan organisationsnummer bifogar det senaste mötesprotokollet.
 4. Bifoga kopia på giltig ID-handling för behörig/a firmatecknare. Tänk på att ID-handlingarna måste bevittnas av en annan person än dig. Obs! Skriv under din ansökan med bläckpenna.
 5. När vi har fått en komplett ansökan, tar det ca 7 dagar innan du får ett välkomstbrev och kan början använda tjänsterna.

Behandling av samtliga angivna personuppgifter är nödvändig för att fullgöra denna avtalsansökan samt för att uppnå nödvändig kundkännedom.

Gör din ansökan här

* Obligatoriska fält