Hos Kassagirots ombud kan du utföra dina betalärenden med personlig service. Vi finns i ca 370 butiker utspridda över hela Sverige. Kassagirot utvecklar egna tjänster men samarbetar även med ledande aktörer såsom Bankgirot, Nordea, Swedbank, Sparbankerna och MoneyGram. Allt för att utveckla nya och smarta lösningar för dig.

 

Kassagirots betaltjänster förmedlas av ClearOn AB som är ett betalningsinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn.

2017 firade Kassagirot tioårsjubileum. Idag är Kassagirot den självklara ”banken” i butiken, med generösa öppettider och ett stort utbud av tjänster, alltid nära kunden. 

Kassagirots tioåriga resa:

 • 2007 – Kassagirot lanseras i service- och dagligvaruhandeln.
 • 2007 - Värdeavi lanseras för den nya tjänsten PlusGirot Utbetalningskort/Värdeavi.
 • 2008 - Svensk Kassaservice läggs ner. ClearOn och ICA-banken får i uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) att ansvara för grundläggande betaltjänster på 15 orter som saknar bank.
 • 2010 - ClearOn blir masteragent för Western Union. Det går nu att skicka pengar utomlands via Kassagirot.
 • 2011 - ClearOn blir ett av Sveriges första betalningsinstitut och tjänsten insättning på bankkonto lanseras i handeln.
 • 2012 – Resevalutatjänsten Unimon lanseras i Kassagirot.
 • 2012 – Samarbete med Bankgirot och Swedbank kring inlösen av Värdeavi i dagligvaruhandeln startar.
 • 2014 – ClearOn blir masteragent för penningöverföringstjänsten MoneyGram.
 • 2015 – Tjänsten betalning och uttag med kort i Kassagirot lanseras.
 • 2015 - Resevalutatjänsten Unimon lanseras på flertalet ICA butiker.
 • 2016 - Kassagirot startar företagstjänster 
 • 2017 - Giroservice och Kassagirot går ihop under varumärket Kassagirot. 

Kassagirot är sedan 2007 en registrerad bifirma till ClearOn AB. ClearOn AB etablerades 1968 och är ett helägt dotterbolag till Daligvaruleverantörers Förbund, DLF. 

Åtgärder mot penningtvätt

Penningtvätt innebär att man försöker dölja pengar som kommer från brottslig verksamhet och förvandla dem till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan göras genom att t.ex. betala räkningar med pengar som kommer från narkotikabrott, betala kreditkortsskulder med kontanter, sätta in ”svart” lön på bankkonto eller sätta in obeskattade kontanter på ett Plus-eller Bankgiro. Penningtvättaren vill utnyttja systemet genom att låta pengarna cirkulera mellan butiker, banker och andra finansinstitut tills det är omöjligt att spåra pengarnas ursprung.

 

Som betalningsinstitut står ClearOns verksamhet med betaltjänster under Finansinspektionens tillsyn. ClearOn, som står bakom tjänsten Kassagirot, är skyldigt att arbeta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vårt arbete följer de krav som finns i ett omfattande externt regelverk. 

ClearOn måste känna sig säker på att transaktioner inte har koppling till någon form av brott. Därför är butikspersonalen skyldig att ställa frågor till sina kunder om bland annat avsikten med transaktionen och pengarnas ursprung. Finns tveksamhet får transaktionen inte genomföras.

Penningtvätt är ett stort och världsomspännande problem. ClearOn arbetar aktivt med att förhindra penningtvätt och granskar samtliga transaktioner som utförs genom Kassagirot.

* Obligatoriska fält
Jag är medveten om att ClearOn lagrar mina personuppgifter enligt ovan för att hantera detta ärende.