Sätta in dagskassor

Du som är företags- eller föreningskund kan, genom ett särskilt avtal, sätta in dagskassan hos Kassagirots ombud. Läs vidare om företags-/föreningskund här.


Villkor

Det är varje enskilt ombud för Kassagirot som själv avgör om de tar emot dagskassor eller inte. Fråga därför ditt ombud för Kassagirot om de kan ta emot dina dagskassor. 

 

När ni kommit överens skrivs ett trepartsavtal mellan ditt företag eller din förening, ombudet och ClearOn. ClearOn är vi som står bakom betaltjänsterna i Kassagirot och vi är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Trepartsavtalet kommer från oss.

ANSÖK NU
ANSÖK NU
ANSÖK NU