Priser

FÖRETAG/FÖRENINGAR

Betalning av räkning
Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto: 49 kr.
Maxgräns företag: 100 000 kr/25 dagar. Varav 50 000 kr kontant,
föreningar utan organisationsnummer: 80 000 kr/25 dagar. Varav
40 000 kr kontant.

Inlösen av Värdeavi
Inlösen av utbetalning från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och
Sparbankerna: 30 kr.
Föreningskunder kan ej lösa in Värdeavier.

Kontoinsättning
Insättning till valfria svenska bankkonton: 49 kr.
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot,
som finns i butiken.
Maxgräns 30 000 kr/7 dagar. Varav 10 000 kr kontant.

Uttag
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter: 0 kr.
Min 100 kr/uttag, max 2 000 kr/uttag.

Uppräkning av sedlar vid inbetalning
Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster vid samma
tillfälle överstiger 4 000 kr tar butiken ut en avgift för uppräkning
av sedlar enligt följande intervall:

Uppräknat belopp med pris:
4 001 – 5 000, 20 kr
5 001 – 10 000, 40 kr
10 001 – 20 000, 80 kr
20 001 – 30 000, 120 kr
30 001 – 45 000, 160 kr
45 001 – 75 000, 200 kr

Insättning av dagskassa, 50 kr
Tjänsten kräver ett separat avtal. Fråga i din butik.
*Det tillkommer ett rörligt pris på 0,6% av den inlämnade
dagskassan.

PRIVATPERSONER

Betalning av räkning
Inbetalning till Bank-/Plusgirokonto: 49 kr.
Maxgräns: 60 000 kr/25 dagar, varav 30 000 kr kontant.

Inlösen av Värdeavi
Inlösen av utbetalning från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank
och Sparbankerna: 30 kr.

Kontoinsättning
Insättning till valfria svenska bankkonton: 49 kr.
Insättning kan endast göras med avsedd blankett från Kassagirot,
som finns i butiken.
Maxgräns: 30 000 kr/7 dagar, varav 10 000 kr kontant.

Uttag
Kan ske i mån av butikens tillgång på kontanter: 0 kr.
Min 100 kr/uttag, max 2 000 kr/uttag.

Beställning av resevaluta
Aktuell dagskurs finns i din butik och på unimon.se.
Rabatterad kostnad för Postens Rek tillkommer med 35 SEK oavsett antal REK, gäller beställd valuta över 2 000 SEK.(1 000 - 2 000 kostar 76 SEK)
Maxgräns: 20 000 SEK/7 dagar. Minsta beställning: 1 000 SEK.

Uppräkning av sedlar vid inbetalning
Om det sammanlagda beloppet för Kassagirots tjänster, exkl.
MoneyGram, vid samma tillfälle överstiger 4 000 kr tar butiken ut
en avgift för uppräkning av sedlar enligt följande intervall:

Uppräknat belopp med pris:
4 001 – 5 000, 20 kr
5 001 – 10 000, 40 kr
10 001 – 20 000, 80 kr
20 001 – 30 000, 120 kr
30 001 – 45 000, 160 kr
45 001 – 75 000, 200 kr