Att anlita Kassagirots tjänster – Allmänna villkor

Kassagirot är en betalningsförmedlingstjänst för såväl fysiska som juridiska personer (nedan Kunder). Tjänsten tillhandahålls av ClearOn AB i samarbete med butiker som är anslutna till Kassagirot. Anslutna butiker utgör Kassagirotombud för ClearOn.

Kassagirot erbjuder:

  • Betalning av räkning och fakturor
  • Insättning på svenska bankkonton
  • Inlösen av Värdeavier från Bankgirot, PlusGirot, Swedbank och Sparbankerna
  • Insättning av dagskassa (för företag och föreningar)

Privatpersoner har också möjlighet att:

  • Beställa resevaluta
  • Skicka och ta emot pengar via MoneyGram
  • Göra kortuttag

Som Kund måste du alltid kunna uppvisa giltig ID-handling när du vill göra ett ärende i Kassagirot. Betalning kan ske med kontanter, svenska bankkort eller Värdeavier.

Värdeavier som är utställda till företag kan du lösa in hos våra ombud för Kassagirot under förutsättning att du är firmatecknare. Övriga kunder som t ex fullmaktsinnehavare och dödsbon hänvisas till respektive bankkontor. 

Inlösen via bud av Värdeavi från Bankgirot och PlusGirot är möjligt. Bud ska visa upp både sin egen och betalningsmottagarens godkända svenska legitimation. Värdeavier utställda på företag kan aldrig lösas in via bud. 

Insättning till konto i valfri svensk bank är begränsat till 10 000 kronor inom en 7-dagars period räknat från dagen efter insättning.

Betalningsmottagare får pengarna normalt inom två bankdagar efter den dag då ärendet utfördes, under förutsättning att de uppgifter som registrerats i Kassagirot är korrekta och att det registrerade mottagarkontot inte har några begränsningar för insättningar.

PUL (Personuppgiftslagen)
Vid användandet av Kassagirots tjänster samtycker du som kund till att personuppgifter behandlas av ClearOn i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:2004). 

 

Läs mer om villkor för privatpersoner, klicka här!

Läs mer om villkor för företag och föreningar, klicka här!

Sök närmaste butik med Kassagirot, klicka här!

Ansök om att bli företags- föreningskund, klicka här!